tóm tắt các vật liệu nano được chấp thuận gần đây nhất trong các sản phẩm mỹ phẩm của EU :
Vật liệu nano có thể có kích thước nhỏ, nhưng chúng rất lớn trong kinh doanh. Thị trường vật liệu nano toàn cầu ước đạt 11 triệu tấn với giá trị thị trường là 20 tỷ euro. Một số tiêu chuẩn đã được đưa ra để sử dụng.Trong Quy định 1223/2009 , Điều 2 (1) (k), vật liệu nanô được định nghĩa là các vật liệu không hòa tan hoặc biopersistent và cố ý được sản xuất với một hoặc nhiều kích thước bên ngoài, hoặc một cấu trúc bên trong, tỷ lệ từ 1 đến 100 nm . Dựa trên định nghĩa này, các vật liệu nano tan / phân huỷ / không liên tục như liposome, nhũ tương, vv không được xem xét trong phân loại này.Theo Điều 16 Quy chế này, Uỷ ban phải được thông báo trước sáu tháng trước khi bất kỳ sản phẩm mỹ phẩm nào có chứa chất liệu nano được đưa ra thị trường. Hơn nữa, Điều 19: 1 yêu cầu các thành phần nano được dán nhãn (tên của thành phần, sau đó là 'nano' trong ngoặc đơn).Khi các vật liệu nano được chấp nhận sử dụng trong các sản phẩm mỹ phẩm, chúng phải được liệt kê trong phụ lục thích hợp. Trong trường hợp này, thông báo không có vật chất theo điều 16 không bắt buộc vì chúng đã được chấp thuận trong danh sách.


Titanium dioxide được phép sử dụng trong các sản phẩm mỹ phẩm thông qua Phụ lục IV / 143 làm chất màu và Phụ lục VI / 27 làm bộ lọc UV. Vào tháng 7 năm 2016, một mục bổ sung Phụ lục VI / 27a đã cho phép áp dụng nano titanium dioxide bằng nồng độ tối đa 25% trong các sản phẩm mỹ phẩm.

 

Kết luận này chỉ có giá trị nếu không có khả năng phơi nhiễm hít phải đối với các sản phẩm hoàn chỉnh. Do đó, Titanium dioxode nano không an toàn để được sử dụng trong bình xịt, bình xịt hoặc bất kỳ sản phẩm khác có thể gây phơi nhiễm với phổi. Hơn nữa, Titanium Dioxide Nano có đặc tính hóa lý như sau:

 • độ tinh khiết ≥ 99%, dạng rutile, hoặc rutile với anatase đến 5%, với cấu trúc tinh thể và hình dáng vật lý như các cụm hình cầu, kim, hình dạng lăng mạ,
 • kích thước hạt trung vị dựa trên sự phân bố kích thước số ≥ 30 nm,
 • tỉ lệ từ 1 đến 4,5, và diện tích bề mặt riêng của khối lượng ≤ 460 m2 / cm3,
 • bọc bằng Silica , ngậm Silica , Alumina , nhôm hydroxit, nhôm Stearate , Acid Stearic, Trimethoxycaprylylsilane, Glycerin, Dimethicone, Hydrogen Dimethicone , Simethicone;
 • hoạt độ quang xúc tác ≤ 10% so với các chất tương phản không phủ hoặc không pha tạp, các hạt nano sẽ được photostable trong sản phẩm cuối cùng.

Hiện vẫn còn có nhiều thảo luận liên quan đến Titanium dioxide đang được sử dụng trong các sản phẩm có thể uống bằng miệng, như son môi. Trong trường hợp các vật liệu nano được phủ bằng dioxide mangan, cần phải tính đến các ảnh hưởng có hại của vật liệu phủ. (Ủy ban Khoa học về An toàn Tiêu dùng (SCCS) vẫn mở cho ý kiến ​​vào tháng 1 năm 2017).

Một mục mới khác trong phụ lục VI: Oxit kẽm (nano) / 30a theo nồng độ tối đa 255 trong sản phẩm hoàn thành. Giống như các vật liệu nano khác, trong trường hợp phơi nhiễm hít vào, nó không được coi là một thành phần an toàn. Ngoài ra, còn có các tiêu chí nhất định trong quy định cho kẽm oxit nano như sau:

 • độ tinh khiết ≥ 96%, với cấu trúc tinh thể wurtzite và hình dáng vật lý như các cụm giống như hình que, hình sao và / hoặc dạng hình thái, với tạp chất chỉ chứa carbon dioxide và nước, trong khi các tạp chất khác ít hơn 1% tổng số ,
 • đường kính trung bình của phân bố kích thước hạt D50 (50% số dưới đường kính)> 30 nm và D1 (1% dưới đây)> 20 nm,
 • độ tan trong nước <50 mg / L
 • không tráng hoặc tráng với triethoxycaprylyliilan , dimethicone, dimetoxydiphenylsilan triethoxycaprylylsilan , hoặc octyl triethoxy silan.

Trong danh sách các chất màu được cho phép trong sản phẩm mỹ phẩm (Phụ lục IV), Carbon đen (nano) là một mục mới được chấp thuận / 126a bởi nồng độ cuối cùng tối đa là 10%. Tuy nhiên, kết luận này chỉ có giá trị khi không có khả năng hít phải phơi nhiễm và sản phẩm được sử dụng trên da còn nguyên vẹn và khỏe mạnh.

Carbon đen có một lịch sử lâu dài của việc sử dụng như một chất màu mỹ phẩm. Các hạt nano carbon đen là các vật liệu không xốp được thiết kế để làm chất hấp thụ; do kích thước hạt nhỏ (trên 20 nm), chúng có diện tích bề mặt đáng kể để hấp thụ.

Do đó, có một số tiêu chuẩn độ tinh khiết cho các vật liệu nano carbon đen nên được đáp ứng như sau:

 • Độ tinh khiết> 97%
 • Hàm lượng tro <0,15%
 • tổng lưu huỳnh ≤ 0,65%
 • tổng PAH ≤ 500 ppb và benzo (a) pyrene ≤ 5 ppb
 • dibenz (a, h) anthracene ≤ 5 ppb
 • tổng ≤ 3 ppm
 • tổng Pb ≤ 10 ppm
 • tổng Hg ≤ 1 ppm

Tóm lại, cần lưu ý rằng đánh giá rủi ro của các vật liệu nano hiện đang tiến triển. Đặc biệt, các tiêu chí như sự ổn định lâu dài của lớp phủ và khả năng uống qua đường ăn uống vẫn chưa được nghiên cứu. Có một số khoảng trống kiến ​​thức liên quan đến khả năng thâm nhập của các hạt nano thông qua các vết cắt và vết thâm tím, hoặc ứng dụng lâu dài các vật liệu nano. Cũng cần lưu ý rằng, trong các ý kiến ​​của SCCS về an toàn vật liệu nano, tác động môi trường của các vật liệu nano chưa được nghiên cứu và chưa được xem xét.

Tài liệu tham khảo:

 • SCCS "Hướng dẫn đánh giá an toàn về vật liệu nano trong mỹ phẩm" (SCCS / 1484/12)
 • ECHA "Các khuyến nghị về vật liệu nano áp dụng cho Hướng dẫn cụ thể của Chương R7a Điểm cuối" (ECHA, 20121).
 • Ủy ban Châu Âu REACH thông tin về hóa chất
 • Bổ sung vào OPINION SCCS / 1489/12 về Kẽm oxit (dạng nano) SCCS / 1518/13 Sửa đổi ngày 22 tháng 4 năm 2014
 • Quy định của Ủy ban (EU) 2016/621 ngày 21 tháng 4 năm 2016 sửa đổi Phụ lục VI của Quy định (EC) số 1223/2009 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng về các sản phẩm mỹ phẩm
 • Quy định của Ủy ban (EU) 2016/1143 ngày 13 tháng 7 năm 2016 sửa đổi Phụ lục VI của Quy định (EC) số 1223/2009 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng về các sản phẩm mỹ phẩm
 • SCCS OPINION về Carbon Black (dạng nano) SCCS / 1515/13 Sửa đổi ngày 15 tháng 12 năm 2015

nguồn: mojgan-moddaresi