Bộ máy sản xuất
- Thiết bị máy móc hiện đại:
Tất cả máy móc được trang bị hiện đại và nhanh chóng để hỗ trợ sản xuất đóng gói nhỏ và nguyên liệu thô, để làm nhiều loại gia vị khác nhau, tương, sốt, dầu giấm và đóng gói để da dạng chủng loại sản phẩm.
 
  
Hình 1:Phòng triết đóng chai 
 
- Thiết bị máy móc đầy đủ:
Máy đóng gói đơn, Máy đóng kín mặt sau lớn, máy đóng gói đôi, máy đóng gói 4 line, máy đóng gói 6 line, máy đóng gói 10 line, máy đóng gói nằm ngang, máy đóng hộp, máy đóng gói đơn kín mặt sau, thiết bị nồi hơi và nấu, máy làm sa lát cũng mát như thiết bị làm lạnh.
 
  
 Hình 2:Phòng triết đóng chai 
 
-Đỗi ngũ R&D có năng lực, phục vụ chế biến và đóng gói sản phẩm cho khách hàng, và có khả năng phối hợp tốt.
 
 
Vào hộp indate 
 
 
 
-Hệ thống quản lý và sản xuất mang đến cho chúng ta độ tin cậy cao, yêu cầu an toàn và sức khỏe được giám sát nghiêm ngặt. Chất lượng sản phẩm của chúng tôi xứng đáng được tin từ công đồng.